polski   English  
 

Agricultural Digital Library

polski   English  

Similar to edition
Gloger, Zygmunt, 1896, Księga rzeczy polskich
Found : 11
View:
1. 

Księga ilustrowana wiadomości pożytecznych : popularny podręcznik encyklopedyczny z dziedziny: aeronautyki, anatomii, architektury, astronomii, botaniki, chemii, elektrotechniki, fizyki, fizyologii, geologii, geografii fizycznej, hygieny, kosmografii, matematyki, medycyny, mineralogii, meteorologii, ogrodnictwa, przemysłu, rolnictwa, sztuki, technologii, wojskowości, zoologii, żeglarstwa objaśniony 2500 rysunkami

Keywords: encyklopedia , kultura i sztuka , nauka , technika

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rolnik wzorowy czyli przypomnienie co, kiedy i jak w gospodarstwie czynić należy

Miczyński, Kazimierz

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

O budowie zagród włościańskich

Moraczewski, Maciej

Keywords: budownictwo wiejskie , budynek mieszkalny , chłopi

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

O lesie i drzewach przypolnych

Brykczyński, Józef

Keywords: lasy , znaczenie gospodarcze

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Gazeta Rolnicza Przemysłowa i Handlowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Gazeta Rolnicza : pismo tygodnikowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pszczelarz i Ogrodnik

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wszechświat : tygodnik popularny, poświęcony naukom przyrodniczym

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dziennik Rolniczy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Gazeta Mleczarska

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sławianin : tygodnik dla rzemiosł, rolnictwa, handlu, domowego gospodarstwa i dla potrzeb praktycznego życia w ogólności

Find similar objects  |  Add to bibliography