polski   English  
 

Agricultural Digital Library

polski   English  

Information

Library

Exhibitions

Sort by: title | date
Etnologiczne korzenie w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa

Etnologiczne korzenie w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa

Structure

Publication structure:

 • Etnologiczne korzenie w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa
  • Etnologiczne korzenie w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa
  • Leopold Janikowski
  • Stała Wystawa Etnograficzna 1896 i Zbiory Etnograficzne...1897-1921
  • Pracownia Antropologiczna 1905-1911
  • Stanisław Poniatowski
  • Pracownia Etnologiczna 1913-1919
  • Muzeum Etnograficzne 1921-1939
  • Eugeniusz Frankowski
  • Polskie Biuro Etnologiczne
  • Polskie Biuro Etnologiczne - plansza II
  • Zbiory Muzeum Etnograficznego 1921-1939
  • Ryciny ze zbiorów etnograficznych...
 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa

Muzeum Przemysłu i Rolnictwa

Structure

Publication structure:

 • Muzeum Przemysłu i Rolnictwa
  • Muzeum Przemysłu i Rolnictwa
  • Przebudowa Gmachu
  • Pracownia Chemiczna
  • Pracownia Fizyczna
  • Stacja Meteorologiczna
  • Stacja Oceny Nasion
  • Biblioteka Muzeum
  • Sala Odczytowa
  • Wielka Galeria
  • Sala Sztuki Stosowanej
  • Sala Wyrobów Ludowych
  • Sala Sztuki Orientalnej
  • Zbiory Przyrodnicze
  • Działalność Oświatowa
  • Lapidarium
  • Maria Skłodowska
  • Dyrektorzy Muzeum
  • II Wojna Światowa
  • Likwidacja Muzeum
 
Ilustracje do bajek i wierszy Marii Konopnickiej

Ilustracje do bajek i wierszy Marii Konopnickiej

Structure

Publication structure:

 • Ilustracje do bajek i wierszy Marii Konopnickiej
  • Ilustracje do bajek i wierszy Marii Konopnickiej
  • Filuś, Miluś i Kizia
  • Moja Książeczka_1
  • Moja Książeczka_2
  • O Janku Wędrowniczku_1
  • O Janku Wędrowniczku_2
  • O Janku Wędrowniczku_3
  • Szkolne przygody Pimpusia Sadełko_1
  • Szkolne przygody Pimpusia Sadełko_2
  • Szczęśliwy Światek_1
  • Szczęśliwy Światek_2
  • Szczęśliwy Światek_3
  • W domu i w świecie_1
  • W domu i w świecie_2
  • W domu i w świecie_3
  • Wesołe chwile_1
  • Wesołe chwile_2
  • Wiosna i dzieci
  • Historya o krasnoludkach_1
  • Historya o krasnoludkach_2
  • Historya o krasnoludkach_3
  • Historya o krasnoludkach_4
  • Nowe latko_1
  • Nowe latko_2
  • Nowe latko_3
  • Nowe latko_4
  • Nowe latko_5
  • Nowe latko_6
  • Nowe latko_7
  • Nowe latko_8
 
Stroje dawnej Rzeczpospolitej

Stroje dawnej Rzeczpospolitej

Structure

Publication structure:

 • Stroje dawnej Rzeczpospolitej
  • Stroje dawnej Rzeczpospolitej
  • Wieśniacy z okolic Grodna
  • Górale Karpaccy
  • Górale Tatrańscy (Podhalanie)
  • Kijacy z Podgórza
  • Krakowiacy
  • Krakowiacy 1
  • Kujawiacy
  • Lublinianie w dzień weselny
  • Wieśniaczki od Jarosławia
  • Mieszkańcy Puszczy Białowieskiej
  • Okrężne w Sandomierskiem
  • Pińczuki
  • Podlasianie - Mazury
  • Podolanie
  • Powstańcy Polscy z 1831 r
  • Proszowiacy
  • Sitarze od Zamościa
  • Skawiniacy
  • Szkalmierzacy
  • Wielkopolanie
  • Wojsko Polskie : Generał , Adjutant , Lekarz , Audytor
  • Wojsko Polskie : Ułani i strzelcy konni
  • Wojsko Polskie : Piechota
  • Wojsko Polskie : Artyleria
  • Wołynianki
 
Sławomir Miklaszewski (1874-1949)

Sławomir Miklaszewski (1874-1949)

Structure

Publication structure:

 
Roman Prawocheński

Roman Prawocheński

Structure

Publication structure:

 
Ikony Polskiej Nauki Rolniczej

Ikony Polskiej Nauki Rolniczej

Structure

Publication structure:

 • Ikony Polskiej Nauki Rolniczej
  • Stefan Aleksandrowicz (1904-1995)
  • Stefan Biedrzycki (1876-1936)
  • Generał Dezydery Chłapowski (1788-1879)
  • Tadeusz Marian Daszewski (1882-1972)
  • Wacław Dąbrowski (1879-1962)
  • Jerzy Flatt (1768-1860)
  • Emil Godlewski (1847-1930)
  • Marian Górski (1886-1961)
  • Edmund Jankowski (1849-1938)
  • Henryk Malarski (1887-1955)
  • Ryszard Manteuffel-Schoege (1903-1991)
  • Sławomir Miklaszewski (1874-1949)
  • Józef Mikułowski-Pomorski (1868-1935)
  • Stefan Moszczeński (1871-1946)
  • Michał Oczapowski (1788-1854)
  • Szczepan Pieniążek (1935-2008)
  • Roman Prawocheński (1877-1965)
  • Antoni Sempołowski (1847-1936)
  • Franciszek Staff (1885-1966)
  • Tadeusz Wolski (1924-2005)
 
Profesor dr Tadeusz Wolski (1924-2005)

Profesor dr Tadeusz Wolski (1924-2005)

Structure

Publication structure:

 • Wolski Tadeusz
  • Profesor dr Tadeusz Wolski (1924-2005)
  • Firma Janasz i synowie
  • Dzieciństwo
  • Historia Dańkowa
  • Kariera zawodowa
  • Hodowla żyta
  • Hodowla pszenicy
  • Hodowla pszenżyta
  • Dańków współczesny
  • Konferencje i sympozja
  • Publicystyka
  • Nagrody i odznaczenia
  • Doktor honoris causa
  • Pamięć
 
Generał Dezydery Chłapowski

Generał Dezydery Chłapowski

Structure

Publication structure:

 • Chłapowski Dezydery
  • Generał Dezydery Chłapowski
  • Historia Turwi
  • Wojny napoleońskie
  • Praca u podstaw
  • Zadrzewienia śródpolne
  • Gospodarstwo
  • Publicystyka
  • Powstanie Listopadowe
  • Działalność społeczna
  • Współczesna Turew
  • Pamięć
  • Praktyki rolnicze
 
Adam Loret (1884 - ok. 1940) Zasłużony leśnik

Adam Loret (1884 - ok. 1940) Zasłużony leśnik

Structure

Publication structure:

 • Loret Adam
  • Wykształcenie
  • Sucha Beskidzka
  • Lasy Państwowe
  • Założenia rozwoju
  • Puszcza Białowieska
  • Rezerwat żubrów
  • Eksport drewna
  • Święto Lasu
  • Wystawa Świętokrzyska
  • Pamięć
 
Antoni Sempołowski (1847-1936)

Antoni Sempołowski (1847-1936)

Structure

Publication structure:

 • Sempołowski Antoni
  • Antoni Sempołowski (1847-1936)
  • Żabikowo
  • Stacja Oceny Nasion
  • Stacja Doświadczalna w Sobieszynie
  • Hodowla Roślin
  • Doświadczenia wazonowe
  • Uprawa zbóż i roślin okopowych
  • Druga Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w Lublinie
  • Jubileusz
  • Pamięć
  • Współczesny Sobieszyn
  • Stacja Doświadczalna
  • Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie
  • Kursy Rolnicze
 
Michał Oczapowski Prekursor Nowoczesnego Rolnictwa

Michał Oczapowski Prekursor Nowoczesnego Rolnictwa

Structure

Publication structure:

 • Oczapowski Michał
  • Michał Oczapowski Prekursor Nowoczesnego Rolnictwa (1)
  • Michał Oczapowski Prekursor Nowoczesnego Rolnictwa (2)
  • Studium Rolnicze Uniwersytetu Jagellońskiego (1)
  • Studium Rolnicze Uniwersytetu Jagellońskiego (2)
  • Instytut Agronomiczny w Marymoncie
  • Akademia Rolnicza w Dublanach (1)
  • Akademia Rolnicza w Dublanach (2)
  • Szkoła Praktyczna Gospodarstwa Wiejskiego w Czernichowie
  • Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach
  • Wyższa Szkoła Rolnicza w Żabikowie
  • Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach (1)
  • Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach (2)
  • Średnia Szkoła Handlowa Edwarda Rontalera
  • Szkoła Rolnicza Niższego Rzędu w Sobieszynie-Brzozowej
  • Ludowa Szkoła Rolnicza w Pszczelinie (1)
  • Ludowa Szkoła Rolnicza w Pszczelinie (2)
  • Żeńska Szkoła Rolnicza i Męska Szkoła "Bratne" w Gołotczyźnie
  • Klasy Rzemieślniczo-Zawodowe i Kursy Przemysłowo-Rolnicze w Warszawie (1)
  • Klasy Rzemieślniczo-Zawodowe i Kursy Przemysłowo-Rolnicze w Warszawie (2)
  • Europejskie szkolnictwo rolnicze (1)
  • Europejskie szkolnictwo rolnicze (2)
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
Stefan Moszczeński (1871-1946) Twórca Ekonometrii Rolnej

Stefan Moszczeński (1871-1946) Twórca Ekonometrii Rolnej

Structure

Publication structure:

 • Moszczeński Stefan - Twórca Ekonometrii Rolnej
  • Stefan Moszczeński (1871-1946) Twórca Ekonometrii Rolnej
  • Dzieciństwo i młodość
  • Wykształcenie
  • Publikacje
  • Kursy Przemysłowo-Rolnicze
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Badania Ekonomiczno-Rolnicze
  • Praktyki Rolnicze
  • Spuścizna
  • Instytut Naukowej Organizacji
  • Dzieła Stefana Moszczeńskiego w zbiorach CBR
  • Ostatnie lata
  • Bronisze współczesne
  • Pamięć
 
Wojciech Wyganowski (1860-1940) Rolnik i Społecznik

Wojciech Wyganowski (1860-1940) Rolnik i Społecznik

Structure

Publication structure:

 • Wyganowski Wojciech
  • Wojciech Wyganowski (1860-1940) Rolnik i Społecznik
  • Dzieciństwo
  • Świadectwa
  • Młodość
  • Złotniki Wielkie
  • Złotniki Wielkie
  • Żona i Dzieci
  • Warszówka i Piotrów
  • Gierczyce
  • Centralne Towarzystwo Rolnicze
  • Złote Gody
  • Pietrzyków
  • Złotniki Wielkie obecnie
  • Pamięć