polski   English  
 

Agricultural Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 3147

Readers on-line: 5

Total number of users since Feb 2, 2010: 7147664

Collection

Library

Frequently read publications : Handbooks

Page1of9 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Budownictwo wiejskie : praktyczny podręcznik dla budowniczych i rzemieślników przy budownictwie pracujących, dla szkół rzemieślniczych i budownictwa, dla gospodarzy wiejskich i leśniczych [14400]
 2. Praktyczny poradnik pszczelniczy : zawierający najważniejsze wskazówki hodowli pszczół [2149]
 3. Gorzelnictwo [1734]
 4. Zbiór rysunków wyobrażających celniejsze budynki wsi Zarzecza w Galicyi w obwodzie przemyskim leżącej : częścią z natury zdiętych lub uprojektowanych, z opisem budownictwa wiejskiego w sposobie holenderskim i angielskim i ogólnymi myślami o przyozdobieniu siedlisk wiejskich [1564]
 5. Sposób robienia mydła, swic, octów, przyprawiania owoców, solenia i wędzenia mięsa, pieczenia chleba, warzenia piwa i robienia krochmalu [1529]
 6. Poradnik gospodarski na każdy miesiąc w roku to jest wykaz najważniejszych zatrudnień w gospodarstwie rólniczem zachodzących, w porządku miesięcznym ułożonych czyli książka podręczna dla początkujących gospodarzy ... [911]
 7. Poradnik domowy obejmujący sekreta gospodarskie czyli zbiór przeszło 300 doświadczeń i sposobów w rozmaitych potrzebach gospodarskich, użyciu kuchennem, lekarskiem, tudzież w fabrykacyi i handlu [671]
 8. Ekonomija domowa : czyli przepisy tyczące się gospodarstwa wiejskiego i domowego z dodatkiem objaśnień osobliwości artystycznych [630]
 9. Jak poznać fałszowaną żywność? [609]
 10. Gospodarz. Cz.1, Rolnictwo. Cz.2, Chodowanie i choroby koni, bydła i owiec. Cz.3, Ogrodnictwo. Cz.4, Pszczelnictwo [490]
 11. Początkowe praktyczne budownictwo [444]
 12. Praktyczne gospodarstwo wiejskie do potrzeb miejscowych rolnictwa na Litwie zastosowane, z dodaniem działu o urządzeniu gospodarstwa bezpańszczyznianego i stosownym podziale gruntów [432]
 13. Praktyczny bartnik : krótki, teoretyczno-praktyczny, ilustrowany przewodnik dla początkujących pasieczników [427]
 14. Hippika to jest księga o koniach, potrzebna i krotochwilna młodości zabawa [424]
 15. Włościanin polski czyli gospodarstwo wiejskie wyłożone na pytania i odpowiedzi dla użytku mniejszych gospodarstw i szkół rolniczych [419]
 16. Uprawa machorki [416]
 17. Nauka chowu pszczół rozmaitemi sposobami stosownie do różnego gatunku ulów ... : zgodnie z naturą tego owadu i doświadczeniem światłych pszczolarzy, jako drugie poprawione i pomnożone wydanie Przewiewnej metody Nutta [393]
 18. Katechizm ekonomiczny dla włościan albo nauka przez pytania i odpowiedzi o rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie, o utrzymywaniu bydła, koni, różnych trzód, drobiu i pszczół, o ekonomii domowej iako o ... chodzeniu około gospodarstwa domowego , o nabiale, przędziwie, o użytkowaniu z rozmaitych roślin gospodarskich i o różnych wiadomościach przydatnych gospodyni : dzieło pozyteczne nietylko dla włościan i ... rolników, lecz i dla właścicieli dóbr, possessorów, rządców dobrami i plebanów [383]
 19. Uprawa roli dla użytku gospodarzy rolnych i niższych szkół rolniczych [364]
 20. Rozkład zajęć ogrodniczych [358]
 21. Wskazania ogrodnicze dla ogrodników i drobnych rolników [343]
 22. Instrukcya ekonomowi folwarku [333]
 23. Życie pszczół [332]
 24. Gawędy ogrodnicze. Cz.1. Cz.2, Szkółki, sadzenie, uszlachetnianie drzew, uprawa winorośli [305]
 25. Gospodarz wiejski jako poradnik naukowy i praktyczny dla poświęcajacych się zawodowi rolniczemu [295]